Hundar vi minns med glädje

Dvärg pinchern Zorro. Som tyvärr försvann ut från trädgården vinten 2015 och vi vet än idag inte vad som hände.

Ibixys Faithful Bianca är mamma till vår E kull och är idag är i fodervärdens ägor. 

Lovely Megans Faith Hill, fick flytta till en ny familj våren 2018 då tyvärr hon och Tiza inte dragit jämnt sen Zorro försvann vintern 2015. Mamma till vår A och B kull. Somnade in 4 augusti 2021.